16Jun2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

No products in the cart.

Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಭಾಂಧವರು ನಡೆಸುವ ಷೋಡಶ ಕರ್ಮಗಳ ಆಚರಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದೆ. ಮದುವೆ, ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಮಂಟಪ ಸಹಿತ ವೇದಿಕೆ ಸಭೆ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಶಾಲವಾದ ಸಭಾಂಗಣ, ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನ ಶಾಲೆ, ವೈಶ್ವಾನರ, ಆರಾಧನಾ ಸಭಾಂಗಣಗಳೂ, ಪಿತೃಸದನ, ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುವ ಅಡಿಗೆ ಮನೆ, ವಧು, ವರರಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಕೊಠಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಶೌಚಾಲಯದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸಿ.ಸಿ. ಕ್ಯಾಮರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಭೋಜನಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಪೂಜಾಗೃಹವಿದ್ದು, ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂದಿರದ ಆರಾದ್ಯ ದೇವರು ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು, ಗಾಯತ್ರೀ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಫಲ ಸಮರ್ಪಣೆಮಾಡುವುದು ವಾಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪೂಜಾಗೃಹವನ್ನು ಹೊರನಾಡಿನ ಶ್ರೀ ಭೀಮೇಶ್ವರ ಜೋಷಿಗಳು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿರುವುದು ಸಂತಸದ ಸಂಗತಿಯಾಗಿದೆ. ಶರನ್ನ ನವರಾತ್ರೀ ಹಾಗೂ ವಸಂತ ನವರಾತ್ರೀ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ.