21Jun2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

No products in the cart.

Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಸಾಧಕರ ಹೆಸರುಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಕ್ಷೇತ್ರ
1ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಐತಾಳ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ
2ಶ್ರೀ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ಟರು ಧಾರ್ಮಿಕ
3ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ಅಂಬುತೀರ್ಥಧಾರ್ಮಿಕ
4ಶ್ರೀ ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಹೊಸಕೇರಿ ಧಾರ್ಮಿಕ
5ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು ಭಟ್ಟರು ಕಮ್ಮರಡಿಧಾರ್ಮಿಕ
6ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಹುರುಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ
7ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಭಟ್ಟರು ಕಮ್ಮರಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ
8ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಸೋಮಯಾಜಿಧಾರ್ಮಿಕ
9ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಾಯ ಭಟ್ಟರು ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಧಾರ್ಮಿಕ
10ಶ್ರೀ ವಿಶ್ವನಾಥ ಭಟ್ಟರು ಕೊಕ್ಕೊಡು ಧಾರ್ಮಿಕ
11ಶ್ರೀ ಚಿದಂಬರ ಭಟ್ಟರು ಶೀರೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ
12ಶ್ರೀ ಕೊಲ್ಲೂರ ಭಟ್ಟರು ಸುಳುಗೋಡು ಧಾರ್ಮಿಕ
13ಶ್ರೀ ಗುರುನಾಥ ಭಟ್ಟ ಗುರ್ಜರ್ ಚೀಪನಾಳ ಧಾರ್ಮಿಕ
14ಶ್ರೀ ನಾಗಾ ಜೋಯ್ಸರು ಅಗ್ರಹಾರ ಧಾರ್ಮಿಕ
15ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾ ಭಟ್ಟರು ಆರಗ ಧಾರ್ಮಿಕ
16ಶ್ರೀ ಹಯವದನಾಚಾರ್ ಹೊರಣಿ ಧಾರ್ಮಿಕ
17ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟರು ವಿರೂಪಾಕ್ಷ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
18ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಅಡಿಗಳು ಮೇಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
19ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಜೋಯ್ಸ್ ಅಕ್ಲಾಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ
20ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟರು ಆಗುಂಬೆ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
21 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಮೃಗವಧೆ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
22 ಶ್ರೀ ಶಂಕರ ಭಟ್ಟರು ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
23ಶ್ರೀ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಉಡುಪ, ತೈರೋಳಿ, ಕೇಶವಾಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ
24 ಶ್ರೀ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಮಹಿಷಿ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
25ಶ್ರೀ ಕೆ.ಯಜಮಾನ್ ನಂಜುಂಡ ಭಟ್ಟರು ಕೇದಿಗ್ಗೆರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
26ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಭಟ್ಟರು ಪಟ್ಲಮನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ
27ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾನಂದ ಭಟ್ಟರು ಕಾರಕೋಡ್ಲು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
28 ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
29ಶ್ರೀ ಬದರೀನಾರಾಯಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ಸಾಲೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
30ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಐತಾಳ್ ನರ್ಜಿ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
31ಶ್ರೀ ರಾಮ ಭಟ್ಟರು ಹೊಸೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
32ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟರು ರಥಬೀದಿ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
33ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಅರಳಸುರಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
34ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟರು ಕೋಲಹಳ್ಳಿ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
35ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಎಂ.ಕೆ. ಮಾಳೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
36ಶ್ರೀ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ನಡಬೂರು ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
37ಶ್ರೀ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಡಿಗಳು ಮರಗಳಲೆ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಅರ್ಚಕರು
38ಶ್ರೀ ಕೆ. ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ಟರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಾ ಪುರ ಧಾರ್ಮಿಕ
39ಶ್ರೀ ಮಂಜಭಟ್ಟರು ಕರೀಮನೆ ಧಾರ್ಮಿಕ
40ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟರು ಬಿ.ಅಗ್ರಹಾರಧಾರ್ಮಿಕ
41ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಂ. ನಾಗಭೂಷಣ ಭಟ್ಟರು ಟೆಂಕಬೈಲು ಧಾರ್ಮಿಕ
42ಶ್ರೀ ಸಕ್ರೆ ಶಾಮಾಚಾರ್ ಮುಳುಬಾ ಗಿಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
43ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಗುರುರಾಜಾ ಚಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
44ಶ್ರೀ ರಾಮ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
45ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಮೂರ್ತಿ ಎಂ.ಬಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
46ಶ್ರೀ ವೈ ಶೇಷಾಚಲ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
47ಶ್ರೀ ಎಂ ಶೇಷಾದ್ರಯ್ಯ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
48ಶ್ರೀ ಎಂ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
49ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರಾವ್ ಬಾಳೇಬೈಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
50ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
51ಶ್ರೀ ಎಸ್. ವರದಾಚಾರ್ ದೂರ್ವಾಸಪುರ,ಮುಳುಬಾಗಿಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
52ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ಕೋಣಂದೂರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
53ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ. ನಾಗೇಶ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
54ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಜೋಯ್ಸ್ ಹೇರಂಭಾಪುರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
55ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಸಿ.ಕೆ.ವಿ. ಭಟ್ಟರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
56ಶ್ರೀಮತಿ ಇಂದಿರಾ ಮಾತಾಜಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
57ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ನಾಗಭೂಷಣ ಮೃಗವಧೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
58ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷಾಚಾರ್ ಹಾದಿಗಲ್ಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
59ಶ್ರೀ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ರಾಮನ ಕೊಪ್ಪ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
60ಶ್ರೀ ಜಿ.ಹೆಚ್. ಸುಬ್ಬಣ್ಣಾ ಚಾರ್ ಬಾಳಗಾರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
61ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಬಾಳೇಬೈಲು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
62ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಉಡುಪರು ಸುಳು ಗೋಡು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
63ಶ್ರೀ ಅರುಣಾಚಲ ಭಟ್ಟರು ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಗದ್ದೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
64ಶ್ರೀ.ಬಿ.ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾರತೀಪುರಶೈಕ್ಷಣಿಕ
65ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಭಟ್ಟರು ಕೆರೆಮನೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ
66ಶ್ರೀ ಎಂ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಮೇಲಿನ ಕುರುವಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ
67ಶ್ರೀ ಟಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತಂಗಳೇಸರ ಕೃಷಿ
68ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ನಿಲುವಾಸೆ ಕೃಷಿ
69ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಕಾರಕೋಡ್ಲು ಕೃಷಿ
70ಶ್ರೀ ಪಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಭಟ್ಟರು ಪಟ್ಲಮನೆ ಕೃಷಿ
71ಶ್ರೀ ಬಂಗಾರಿ ಭಟ್ಟರು ಹುತ್ತಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ
72ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ಐತಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಕೃಷಿ
73ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಾ ಭಟ್ಟರು ಅಂಕಿನಕಟ್ಟೆ ಕೃಷಿ
74ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರಾವ್ ಹಂದಿಗೋಡು ಕೃಷಿ
75ಶ್ರೀ ಟಿ. ದುಗ್ಗಪ್ಪಯ್ಯ ಸುಳಗೋಡು ಕೃಷಿ
76ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸೋಮಯಾಜಿ ಹಂದಿಗೋಡುಕೃಷಿ
77ಶ್ರೀ ಎ.ವಿ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಭಟ್ಟ ಬಸವಾನಿ ಕೃಷಿ
78ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಮಜ್ಜಿಗೆಹೊಳೆಕೃಷಿ
79ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾನಿ, ತಳುವೆ ಕೃಷಿ
80ಶ್ರೀ ಸೀತಾರಾಮ ರಾವ್ ದಾಸನಕೂಡಿಗೆ ಕೃಷಿ
81ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾ ಯಣ ಭಟ್ಟರು ಜಿಗಳೇಬೈಲು ಕೃಷಿ
82ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಕೋಣಂದೂರು ಕೃಷಿ
83ಶ್ರೀ ಜಿ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಮರಡಿ ಕೃಷಿ
84ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಿ ರಾಮ ಶರ್ಮರು ಸಮಾಜಸೇವೆ
85ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ಗುರು ಮೂರ್ತಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
86ಶ್ರೀ ವೈ.ಕೆ. ತಿಮ್ಮರಸಯ್ಯಸಮಾಜಸೇವೆ
87ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ರಾಮಶರ್ಮರು ಸಮಾಜಸೇವೆ
88ಶ್ರೀ ಶಾಮ ಐಥಾಳರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
89ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷಣರಾವ್ ಗಿರಿಮಾಜಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
90ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಲ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ಟರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
91ಶ್ರೀ ಮುಳಿಯ ಈಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
92ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಾ ಮಂಜರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
93ಶ್ರೀ ಎಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸಮಾಜಸೇವೆ
94ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ಕೋಣಂದೂರು ಸಮಾಜಸೇವೆ
95ಶ್ರೀ ಎಸ್. ರಾಜಾರಾವ್ ಸಮಾಜಸೇವೆ
96ಶ್ರೀ ಎ. ಎಂ. ರಾಮದಾಸ್ ಬಸವಾನಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
97ಡಾ. ಪಿ.ಎಸ್. ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಸಮಾಜಸೇವೆ
98ಶ್ರೀ ಬೆನಕ ಭಟ್ಟರು ಚಕ್ಕೋಡಬೈಲು ಸಮಾಜಸೇವೆ
99ಶ್ರೀ ಕಾಗಿನಕೂಡಿಗೆ ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಸಮಾಜಸೇವೆ
100ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹಯ್ಯ ಪಂಡಿತರು ಸಾತುಗೊಡು ಸಮಾಜಸೇವೆ
101ಶ್ರೀ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
102ಡಾ. ರಾಮಚಂದ್ರ ಐಥಾಳ್ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಸಮಾಜಸೇವೆ
103ಢಾ. ಸಿ. ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಕೋಣಂದೂರು ಸಮಾಜಸೇವೆ
104ಶ್ರೀಮತಿ ವೇದಾವತಮ್ಮ ಮುತ್ತುವಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
105ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಜೋಯ್ಸ್‍ರು ದರಲಗೋಡು ಸಮಾಜಸೇವೆ
106ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎನ್. ವಾಸುದೇವ ಉಡುಪ ಸಮಾಜಸೇವೆ
107ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಬೇಗದಾಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
108ಶ್ರೀ ವಾಸುದೇವ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ವಾರಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
109ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಕ್ಕೋಡುಸಮಾಜಸೇವೆ
110ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಉಡುಪರು ಕಮ್ಮರಡಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
111ಶ್ರೀ ಎ.ಎನ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಅಡಿಗ ಅಂಬುತೀರ್ಥ ಸಮಾಜಸೇವೆ
112ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ದರೇಮನೆ ಸಮಾಜಸೇವೆ
113ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್ ಕಮಕಾರು ಸಮಾಜಸೇವೆ
114ಶ್ರೀ.ಬಿ.ಕೆ. ಗಣೇಶರಾವ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
115ಡಾ. ಕೆ.ವಿ. ಸುಭಾಶ್ಛಂದ್ರ ಕಲ್ಕೋಡು ಸಮಾಜಸೇವೆ
116ಶ್ರೀಮತಿ ಭಾರತೀ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಹುಲ್ಕೋಡು ಸಮಾಜಸೇವೆ
117ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಚಾರ್ ದೈನೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
118ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
119ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ಹೊರಬೈಲು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
120ಶ್ರೀ ಆರ್.ಕೆ. ನಾಗರಾಜ ಜೋಯ್ಸ್ ತುಡಕಿ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
121ಶ್ರೀಮತಿ ಆರ್. ಸುದಾದೇವಿ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
122ಶ್ರೀ ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಚಿಟ್ಟೇಬೈಲು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
123ಶ್ರೀ ಮಂಜಪ್ಪ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬುಕ್ಲಾಪುರ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
124ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಭದ್ರಾಜಪುರ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
125ಶ್ರೀ ನಾಗಭೂಷಣಯ್ಯ ಮಜ್ಜಿಗೇಸರ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
126ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಹೆಬ್ಬಾರ್ ಬಸ್ತಿ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
127ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜೆ. ವೆಂಕಟೇಶ ಮೂರ್ತಿ ವಯಲಾಯ ಮಕ್ಕಿಮನೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
128ಶ್ರೀ ಗಣೇಶರಾವ್ ಬುಕ್ಲಾಪುರ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
129ಶ್ರೀ ಜೆ.ಸಿ.ಭಾಸ್ಕರ ಜಾಗಟಗಾರು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
130ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಲ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಟ್ಟರು ಬಳಗಟ್ಟೆ ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
131ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಭಟ್ಟರು ಆಲ್ಮನೆ ಶ್ರಮಿಕ
132 ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಬಸವನಗದ್ದೆ ಶ್ರಮಿಕ
133ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಕನ್ನಂಗಿ ಶ್ರಮಿಕ
134ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ ಸೋಮಯಾಜಿ ಯಕ್ಕದ್ದೆ ಶ್ರಮಿಕ
135ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಅರಳಸುರಳಿ ಶ್ರಮಿಕ
136ಶ್ರೀ ಮೋಹನ ಭಟ್ ಸಿ.ಎಸ್. ಚಕ್ಕೋಡ ಬೈಲು ಶ್ರಮಿಕ
137ಶ್ರೀ ಎಲ್.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲಾಗದಮನೆ ಶ್ರಮಿಕ
138ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಾಳೇಬೈಲು ಶ್ರಮಿಕ
139ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಕೊಡೇಕೊಪ್ಪ ಶ್ರಮಿಕ
140ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ಭಾಸ್ಕರ ಭಟ್ಟ ಬಸವಾನಿ ಶ್ರಮಿಕ
141ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ಅನಂತಯ್ಯ ನರ್ಜಿ ಶ್ರಮಿಕ
142ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಜಿ. ಚಿದಂಬರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಹಾರೇಕೊಪ್ಪ ಶ್ರಮಿಕ
143ಶ್ರೀ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹರಿದಾಸರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
144ಶ್ರೀ ಹೊ.ನಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗರತೀಕೆರೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
145ಶ್ರೀ ರಾಮಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
146ಶ್ರೀ ಪದ್ಮನಾಭ ಭಟ್ಟರು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
147ಶೀ ಶಂಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
148ಶ್ರೀಮತಿ ಜಾನಕಮ್ಮ ಬಸವಾನಿಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
149ಶ್ರೀ ಯು ಸೀತಾರಾಮಾ ಚಾರ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
150ಶ್ರೀಮತಿ ಸಾವಿತ್ರಮ್ಮ ಬೆಟ್ಟಮಕ್ಕಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
151ಶ್ರೀಮತಿ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಮ್ಮ ಅಕ್ಲಾಪುರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
152ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎಲ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ ಅರಳಸುರಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
153ಶ್ರೀಮತಿ ತೇಜಾವತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಲಾಗದಮನೆ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
154ಶ್ರೀಮತಿ ಕಮಲಾ ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
155ಶ್ರೀ ಜನಾರ್ಧನಯ್ಯ ಭಾರತೀಪುರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
156ಶ್ರೀ ಎಸ್.ವಿ. ಚಂದ್ರಮೌಳೀಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಗೇರಗಲ್ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
157ಶ್ರೀಮತಿ ಕೆ.ವಿ.ಜಮುನಾ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
158ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೇಶವಾಪುರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
159ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
160ಶ್ರೀಮತಿ ಶಾರದಮ್ಮ ಬಸವಾನಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
161ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಮಿತ್ರಮ್ಮ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
162ಶ್ರೀಮತಿ ಲಲಿತಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
163ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಲ್. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ನಗರವಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
164ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನಮ್ಮ ಅಕ್ಲಾಪುರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
165ಶ್ರೀಮತಿ ಸತ್ಯಭಾಮಾ ಕಮ್ಮರಡಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
166ಶ್ರೀಮತಿ ಗಾಯತ್ರೀ ರಾಮಮೂರ್ತಿ ಮೇಗರವಳ್ಳಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ
167ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಭಾರತೀಪುರ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
168ಶ್ರೀ ಕೆ.ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
169ಶ್ರೀ ತುಂಬ್ರಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಉಡುಪ ಅರಳಸುರಳಿ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
170ಡಾ. ನಾಗರಾಜ ಭಟ್ಟರು ಅಂಬುತೀರ್ಥ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
171ಶ್ರೀ ಹಾಲ್ಗೋಡು ನೀಲಕಂಠ ಭಟ್ಟರು ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
172ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎ. ಶಂಕರಭಟ್ಟರು ಅಕ್ಲಾಪುರ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
173ಶ್ರೀಮತಿ ಕಸ್ತೂರಮ್ಮ ತುಮ್ಮಿನಕುಳಿ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
174ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಬಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
175ಶ್ರೀಮತಿ ವಿಜಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಹುತ್ತಳ್ಳಿ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
176ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ.ಚನ್ನ ಕೇಶವ ಭಟ್ಟರು ಬಾಳೇಹಳ್ಳಿ ಸೇವಾಕ್ಷೇತ್ರ
177ಶ್ರೀ ಕೋಟೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರು ಕಡಗೋಡು ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
178ಶ್ರೀ ಕೆ. ಗೋವಿಂದಭಟ್ಟರು ಸಫಲಪುರ ಹೆದ್ದೂರು (ವಿಶೇಷ) ವಿಶೇಷ
179ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಶೇಷಾದ್ರಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬಿ.ಅಗ್ರಹಾರ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
180ಪ್ರೊ. ಕೆ. ಗಂಗಾಧರ ಕಲ್ಲಾಳ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
181ಪ್ರೊ. ಹೆಚ್.ಎಸ್. ಗಣೇಶಮೂರ್ತಿ, ಕೋಣಂದೂರು ವಿಶೇಷ
182ಶ್ರೀ ಎಂ.ಕೆ. ಶಾಮಣ್ಣ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
183ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ಹೊಸಳ್ಳಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
184ಶ್ರೀ ಶರತ್ ಕಲ್ಕೋಡುಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
185ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಕಲ್ಲಹಾಳ್ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
186ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ
187ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಭಟ್ಟರು ಬಸವಾನಿ ಧಾರ್ಮಿಕ/ಪುರೋಹಿತರು
188ಶ್ರೀ ಜಿ.ಕೆ.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥ ಕಾರ್ಕೋಡ್ಲುಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
189ಶ್ರೀ ಎನ್.ವಿ. ರಮೇಶ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
190ಶ್ರೀ ಅನಂತ ಭಟ್ಟರು ಹೊದಲಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
191ಶ್ರೀ ರವಿರಾಜ ವೈದ್ಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸಮಾಜ ಸೇವೆ
192ಶ್ರೀ ಶಂಕರನಾರಾಯಣಭಟ್ಟರು ಮೇಗರವಳ್ಳಿಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
193ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಕೇಶವ ಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಮನೆಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
194ಎನ್. ಎನ್. ದತ್ತಾತ್ರೇಯಭಟ್ಟರು ಆಲ್ಮನ ಶ್ರಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
195ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಯಜ್ಞನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟರು ಕುಂಟುವಳ್ಳಿಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಪುರೋಹಿತರು)
196ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ. ಸೀತಾರಾಮ ಭಟ್ಟರು ಸುಳುಗೋಡುಧಾರ್ಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ (ಅರ್ಚಕ)
197ಶ್ರೀ ಶಿವಪ್ರಸಾದ ಜಿಗಳೇಬೈಲು ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರ
198ಶ್ರೀ ಸತ್ಯಾನಂದ ಗುರ್ಜರ್ ಚೀಪನಹಳ್ಳಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
199ಶ್ರೀ ಕೆ.ಆರ್. ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತರು ಕೋಣಂದೂರುಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
200ಡಾ|| ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಕೊಪ್ಪಲುಸಮಾಜ ಸೇವೆ
201 ಶ್ರೀ ಡಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥ ಬಾಳಗಾರು ಪಾಕಶಾಸ್ತ್ರ
202ಶ್ರೀ ಎ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯ ಆಲ್ಮನೆಸೇವಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
203ಶ್ರೀ ಸದಾಶಿವಯ್ಯ ಮಾನಿಮನೆಶ್ರಮಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರ
204ಶ್ರೀ ಉಮೇಶ ಭಟ್ಟರು ಬಸವಾನಿಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರ
205ಶ್ರೀ ವಾ. ಮುರಳೀಧರಜೀವಮಾನ ಸಾಧನೆ