21Jun2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

No products in the cart.

Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಲಿಸರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್

 1991 ರಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣ ರಾವ್

2009 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ
2006 ರಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ
ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ತುಂಬರಮನೆ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್
2018 ರಿಂದ
2003 ರಿಂದ 2018 ರ ವರೆಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು

ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್

1991 ರಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ
1994 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್
2003 ರಿಂದ 2009 ರವರೆಗೆ
ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಶ್ರೀ ಸಾಮಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ

1991 ರಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ
1994 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್
2018 ರಿಂದ
ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ

ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ

1991 ರಿಂದ 1994 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ
1994 ರಿಂದ 2003 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಎಂ. ಆರ್. ಸುದರ್ಶನ
2003 ರಿಂದ 2006 ರವರೆಗೆ
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಎನ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್
2009 ರಿಂದ 2018 ರವರೆಗೆ
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್
2018 ರಿಂದ

ಶಾಶ್ವತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯರು

ತಾಲ್ಲೂಕು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು

ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಸಮಿತಿಸದಸ್ಯರು

ಅಧ್ಯಕ್ಷರು

ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ

ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ

ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು