10Jun2024
COVID-19 Big Hearts Policy Update Calling All Climate Champions To Apply

No products in the cart.

Contacts

92 Bowery St., NY 10013

thepascal@mail.com

+1 800 123 456 789

2021-2024 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ
2018-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ
ಅ) ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ
ಆ) ಹಿಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿಗಳು.

1991-92, 1992-93 ಮತ್ತು 1993- 94 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯ ಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಲಿಸರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಕುಮಾರ್ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಸಾಮಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಜೆ.ಎಲ್. ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಭಟ್ಟ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಆರ್. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ರಾವ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಮೂರ್ತಿ ಎಂ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಗಣೇಶ ಭಟ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್. ರಾಮಚಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಶಂಕರ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಜೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ನಾಗೇಶ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ್ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸದಸ್ಯರು

1994-95, 1995-96 ಮತ್ತು 1996-97 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ನೆಲ್ಲಿಸರಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರುಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ, ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ.ವಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ,ಹೊಸಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಆರ್. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಹುಲ್ಕೋಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೇಗದಾಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ. ನಾರಾಯಣಾಚಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ ಹೆಜಮಾಡಿ, ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ ವೆಂಕಟೇಶ್, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಸಾಮಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಕ್ಕೋಡುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಸಂತಕುಮಾರ್ ಬಾಳಿಗೆಮನೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಶಂಕರ್ ಬೈಸರವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಸವಾನಿ ರಾಮ ಶರ್ಮರು ಬಸವಾನಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಸಂತ ಮಾಧವರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಕಮ್ಮರಡಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕುರುವಳ್ಳಿ(1995-96 ನೇ ಸಾಲಿನಿಂದ) ಸದಸ್ಯರು

1997-98, 1998-99 ಮತ್ತು 1999-2000 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ನೆಲ್ಲಿಸರ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರುಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ, ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ,ಹೊಸಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೇಗದಾಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣಕೊಕ್ಕೋಡುಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ಕುಶಾವತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಸಾಮಗ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಶಿವರಾಮ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಕಮ್ಮರಡಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವೈ. ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಹೆಚ್. ನಾಗವೇಣಿ ಹುಲಿಗುದ್ದು, ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ.ಸದಾಶಿವ ಬೀಮನಕಟ್ಟೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್, ಕಮಕಾರುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಹರಿದಾಸ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೋಯ್ಸ್, ದರಲಗೋಡು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ ಆರ್. ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಂ ಸದಾನಂದ ರಥಬೀದಿ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ

2000-01 , 2001-02 ಮತ್ತು 2002-03 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್, ನೆಲ್ಲಿಸರಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ,ಹೊಸಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಬೇಗದಾಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್.ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ಕುಶಾವತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ.ಗುರುರಾಜಾಚಾರ್, ಕಮಕಾರುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವೈ. ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ನಾರಾಯಣ ಭಟ್ಟ ಕಮ್ಮರಡಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಸರ್ಜಾ ರಾಜ ಗೋಪಾಲ ಕೋಟಿಕೊಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ಚಂದ್ರ ಶೇಖರ್ ಕಾಸರವಳ್ಳಿ (12-04-2002 ರವರೆಗೆ) ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಆರ್ ಮಯ್ಯ ಆಡುಗೋಡಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಮಹಾಬಲ ಹೊರಣೆಬೈಲುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ.ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಜೋಯ್ಸ್, ದರಲಗೋಡುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಶಂಕರ್ ಬೈಸರವಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು

2003-04 , 2004-05 ಮತ್ತು 2005-06 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನೆಲ್ಲಿಸರಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರು ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ,ಹೊಸಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಆರ್. ಸುದರ್ಶನ್ ಕೋಟೆಹಕ್ಲು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ಕುಶಾವತಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವೈ. ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಶಂಕರ್ ಬೈಸರವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಜಿ. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ ಕಲ್ಮನೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ವಿ. ವೆಂಕಟಾಚಲ ಭಟ್ಟರು ಪಟ್ಲಮನೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಯು.ವಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಹಾಬಲ ಹೊರಣೇಬೈಲು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ ಹಿರೇಸರ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು

2006-07 , 2007-08 ಮತ್ತು 2008-09 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾವ್ ನೆಲ್ಲಿಸರಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರುಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ವೆಂಕಟರಮಣ ಕೊಕ್ಕೋಡು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ಕುಶಾವತಿಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಬಿ.ವಿ. ಶಂಕರ್ ಬೈಸರವಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ವಿ. ಮಂಜುನಾಥಯ್ಯ, ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಹೆಚ್. ನಾಗೇಂದ್ರ ಜೋಯ್ಸ್ ,ಹೊಸಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವೈ. ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎ.ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಯು.ವಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ ಮಹಾಬಲ ಹೊರಣೇಬೈಲುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ ಹಿರೇಸರ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟರು ನಾಗರಿ ಮೇಳಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಮ್ಲಾಪುರಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ನಾಗರತ್ನ ಪದ್ಮನಾಭ ಚಿಕ್ಕಳೂರು ಕಮ್ಮರಡಿ ಸದಸ್ಯರು

2009-10, 2010-11 ಮತ್ತು 2011-12 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಯು.ವಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಡುವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ ಹಿರೇಸರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರುಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್, ಹೊರಬೈಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟರು ನಾಗರಿ ಮೇಳಿಗೆಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಟಿ.ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ದೇಮ್ಲಾಪುರಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರ ಉಪಾದ್ಯಾಯ ಬಸವಾನಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಸಿ.ಕೆ. ಮೋಹನರಾವ್ ಚಕ್ಕೋಡ ಬೈಲು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕಲ್ಲೋಣಿ ಅರಳಸುರಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಂ. ರವೀಂದ್ರ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುರಣಿಮಕ್ಕಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ವಾದಿರಾಜ ಹೊರಣಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಂ.ಎಸ್. ನಟರಾಜ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೋಗೋಡು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಮಧುಕರ ಆರ್ ಮಯ್ಯ ಆಡುಗೋಡು ಸದಸ್ಯರು

2012-13, 2013-14 ಮತ್ತು 2014-15 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟರು ನಾಗರಿ ಮೇಳಿಗೆಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಯು.ವಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಡುವಳ್ಳಿಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ಶ್ರೀಧರ ಹಿರೇಸರ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್, ಹೊರಬೈಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಜಿ.ರಾಮಚಂದ್ರ ಕುರಣಿಮಕ್ಕಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕಲ್ಲೋಣಿ ಅರಳಸುರಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಕೋಗೋಡು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಬೀಡೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಪಿ. ನಾಗರಾಜ್ ಹುಂಚದಕಟ್ಟೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸನಕೂಡಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಸದಾಶಿವ ನಿಲುವಾಸೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ವಸಂತಕುಮಾರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ರಾಮರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು

2015-16. 2016-17, 2017-18 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಗಣೇಶ ಉಡುಪ ಕುಮಾರನಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಜಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟರು ನಾಗರಿ ಮೇಳಿಗೆಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಯು.ವಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಡುವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕೇದಿಗ್ಗೆರೆ ಬಾಳೇಬೈಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಂ. ದತ್ತಾತ್ರಿ ಕುಂಟುವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್, ಹೊರಬೈಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕಲ್ಲೋಣಿ ಅರಳಸುರಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಬೀಡೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಡಿ.ಆರ್. ಶ್ರೀಪ್ರಕಾಶ್ ದಾಸನಕೂಡಿಗೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ವಾಸಂತಿ ಮಂಜುನಾಥ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಮೀನಾಕ್ಷೀ ರಾಮರಾವ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕಾರ್ಗಲ್ ನಾಗೇಂದ್ರ ಕೋಟಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಅರುಣಾಚಲ ಬಸವಾನಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಕೊಂಡ್ಲೂರು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾಳಗೋಡುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ. ಸತೀಶ್, ಅಜಾದ್ ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು

2018-19, 2019-20, 2020-21 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರೀ ಸಮಿತಿ

ಶ್ರೀ ಟಿ.ಎ. ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ತುಂಬರಮನೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಹೆಚ್.ಎಂ. ಶಿವರಾಮ ಉಡುಪ ಕುರುವಳ್ಳಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎಸ್. ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಐಥಾಳ್ ನಗರವಳ್ಳಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಆರ್. ಸತೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂದುವಾಡಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎಸ್. ನಾಗರಾಜ್ ಬೀಡೆ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಪಿ.ಸಿ. ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪಡುವಳ್ಳಿಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್. ಉರಾಳ್ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪ್ರಧಾನಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಡಾ|| ಎನ್.ಎಸ್. ಮನೋಹರ ರಾವ್, ಹೊರಬೈಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ
ಶ್ರೀ ನರಸಿಂಹ ಭಟ್ ಕೇದಿಗ್ಗೆರೆ ಬಾಳೇಬೈಲು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ವಿ. ಸತೀಶ್, ಅಜಾದ್ ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಹರೀಶ್ ಕೆ.ಎಸ್. ಬಾಳಗೋಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಶ್ರೀ ಜಿ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಗುಡ್ಡೇಕೊಪ್ಪ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ವಿ. ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ, ಕೂಳೂರು ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಭಟ್ಟರು ನಾಗರಿ (3/05/2020ರವರೆಗೆ) ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವೈ.ಎ. ಪ್ರಭಾಕರ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಯು.ವಿ. ಕುಮಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಜ್ಜವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎಸ್. ನಾರಾಯಣರಾವ್ ಕಲ್ಲೋಣಿ ಅರಳಸುರಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಎ. ಅರುಣಾಚಲ ಬಸವಾನಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಎನ್.ಎನ್. ಶ್ರೀಧರ್ ಕೊಂಡ್ಲೂರುಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಬಿ.ಕೆ. ವಾದಿರಾಜ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ಶೈಲಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಕೆ.ಸಿ.ರಸ್ತೆ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀಮತಿ ವಿನುತ ಮುರಳೀಧರ್ ಬಾಳೇಬೈಲು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವೈ.ಪಿ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಡಿಗ ಯಕ್ಕದ್ದೆ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಆಚಾರ್ಯ ರಥಬೀದಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ಕೆ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕುರುವಳ್ಳಿ ಸದಸ್ಯರು
ಶ್ರೀ ವಿ.ಆರ್. ಹೆಗಡೆ ಛತ್ರಕೇರಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು
ಶ್ರೀ ಎ. ಆರ್. ಪ್ರಸನ್ನ ಕುಮಾರ್ ಎಸ್.ಆರ್. ಆರ್. ಮಿಲ್ ರಸ್ತೆ ವಿಶೇಷ ಆಹ್ವಾನಿತರು